Ενυπόθηκο

Bancassurance

Ενυπόθηκο

Καλύπτουμε τις τρέχουσες ή μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν για την οικογένειά σου
σε περίπτωση απώλειας της ζωής σου. Με το πρόγραμμα ασφάλισης της Συνεταιριστικής, φροντίζεις τους δικούς σου
ανθρώπους και τακτοποιείς το δάνειό σου σε περίπτωση ενός τόσο αιφνίδιου γεγονότος.

Τι καλύπτουμε

Καλύπτουμε το ύψος του δανείου που είναι υποθηκευμένο το ακίνητο, σε περίπτωση έλευσης καλυπτόμενου κινδύνου,
ορίζοντας ως πρώτο δικαιούχο την τράπεζα και απαλλάσσοντας τον δανειολήπτη από την υποχρέωση
αποπληρωμής μέρους ή όλου του δανείου.

Παροχές

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των Δόσεων Δανείου μέχρι 1 ΕΤΟΣ, στην περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιά στο ενυπόθηκο και δεν μπορείς να κατοικείς εκεί.

Πακέτα Ασφάλισης

Για αγορά κατοικίας με δάνειο

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Βασικό Ενισχυμένο Πλήρες
Πυρκαϊά-Κεραυνός-Καπνός από φωτιά
Πυρκαϊά από δάσος, θάμνους, χόρτα
Ευρεία Έκρηξη
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πλημμύρα-Καταιγίδα-Θύελλα
Χιόνι –Χαλάζι
Διάρρηξη Σωληνώσεων
Θραύση Κρυστάλλων (μέχρι το ποσό των 2,000 €)
Βραχυκύκλωμα (μέχρι το ποσό των 1,000 €)
Κακόβουλες Ενέργειες
Στάσεις-Απεργίες-Οχλαγωγίες-Πολιτικές Ταραχές
Αστική Ευθύνη Πυρός - Έκρηξης - Ζημιών από νερά Ανώτατο όριο ευθύνης: 20% της ασφαλιζόμενης αξίας με μέγιστο 10.000€.
Κλοπή μετά από διάρρηξη / αναρρίχηση (απαλλαγή 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο το ποσό των €300 στις εξοχικές / δευτερεύουσες κατοικίες)
Ζημιές Κλέπτη στο Ασφαλιζόμενο κτίριο (μέχρι το ποσό των 2,000 €)
Φωτιά και ζημιές από Σεισμό (απαλλαγή 2% ή 4% επί του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου) Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά

Για επαγγελματικό Δάνειο

Επειδή η ασφάλιση επαγγελματικού δανείου είναι άμεσα συσχετιζόμενη με τη φύση της εργασίας που κάνεις, αλλά των αναγκών που προκύπτουν από αυτή, σχεδιάζουμε από κοινού το πρόγραμμα ασφάλισης ειδικά για εσένα και την επιχείρησή σου.