Σκάφος

Περιουσία

Ασφάλιση Σκάφους

Απόλαυσε την θάλασσα και τον ήλιο της Ελλάδας, με το σκάφος σου και αφήσε σε εμάς την κάλυψη και την ασφάλειά του

Τι καλύπτουμε

Σωματικές Βλάβες

Υλικές Ζημίες

Θαλάσσια Ρύπανση

Πακέτα Ασφάλισης Σκάφους

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Υποχρεωτική Ασφάλισ η Αστικής Ευθύνης – Καλύψεις: Σύμφωνα με το νόμο 4256/2014, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, κάθε ιδιοκτήτη ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω όρια ευθύνης:

Ιδιωτικά μηχανοκίνητα σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, ταχύπλοα σκάφη

Θαλάσσια Μοτοποδήλατα – aqua scooter, mini cruiser, hover craft, sea beetle, sea bike, surf-jet, jet-ski

Σωματικές βλάβες όριο ευθύνης 500.000 €

Υλικές ζημιές όριο ευθύνης 150.000 €

Θαλάσσια ρύπανση όριο ευθύνης 150.000 € (ανώτατα όρια ευθύνης κατά ζημιογόνο γεγονός κατά την διάρκεια της ασφάλισης)