Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπάρχει σύγκρουση με ένα ή περισσότερα οχήματα, ανεξάρτητα
από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος μας και υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονται
στον τόπο του ατυχήματος, τηλεφώνησε από σταθερό τηλέφωνο αλλά και από τα κινητά όλων των Εταιριών χωρίς
χρέωση στο τηλέφωνο 1158 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Μπορείτε να δηλώσετε τη ζημιά συμπληρώνοντας την Αίτηση Αποζημίωσης και στέλνοντάς την σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή να την καταθέσετε στα κατά τόπους Γραφεία Πωλήσεων. Σε κάθε περίπτωση, για την αναγγελία ζημιάς είναι απαραίτητο να στείλετε αντίγραφο του διπλώματός σας και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

ΟΔΟΣ ΑΡ. ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΝΟΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ EMAIL
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 367 Π.ΦΑΛΗΡΟ 17564 ΑΤΤΙΚΗ 2109491280-99 2109403148 info@syneteristiki.gr
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΥΜΗΤΤΟΥ 6 Π.ΦΑΛΗΡΟ 17564 ΑΤΤΙΚΗ 2109491280-99 2109405029 info@syneteristiki.gr
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΚΑΝΑΡΗ & 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 37 ΝΙΚΑΙΑ 18451 ΑΤΤΙΚΗ 2109491273 2110125582 direct-ni@syneteristiki.gr
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 27-29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310544775 2310500240 sotirioug@syneteristiki.gr
kourouklidisc@syneteristiki.gr

Με αυτόν τον τρόπο, θα παρευρεθεί κάποιος συνεργάτης στον τόπο του ατυχήματος ο οποίος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν το ατύχημα.

Πότε φροντίζει…

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπάρχει σύγκρουση με ένα ή περισσότερα οχήματα, ανεξάρτητα από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος μας ή όχι υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Πώς φροντίζει…

Με την αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για:

Επιβεβαίωση και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.

Λήψη φωτογραφιών.

Επιτόπια συμπλήρωση Δήλωσης Ατυχήματος..

Βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.

Καλώντας την τροχαία ή ασθενοφόρο εφόσον υπάρχει τραυματισμός.

Δίνοντας τηλεφωνικώς ιατρικές και νομικές συμβουλές σχετικά με το ατύχημα.

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ