Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπάρχει σύγκρουση με ένα ή περισσότερα οχήματα, ανεξάρτητα
από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος μας και υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονται
στον τόπο του ατυχήματος, τηλεφώνησε από σταθερό τηλέφωνο αλλά και από τα κινητά όλων των Εταιριών χωρίς
χρέωση στο τηλέφωνο 1158 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο, θα παρευρεθεί κάποιος συνεργάτης στον τόπο του ατυχήματος ο οποίος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών που αφορούν το ατύχημα.

Πότε φροντίζει…

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπάρχει σύγκρουση με ένα ή περισσότερα οχήματα, ανεξάρτητα από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος μας ή όχι υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος.

Πώς φροντίζει…

Με την αποστολή συνεργάτη στον τόπο του ατυχήματος για:

Επιβεβαίωση και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.

Λήψη φωτογραφιών.

Επιτόπια συμπλήρωση Δήλωσης Ατυχήματος..

Βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.

Καλώντας την τροχαία ή ασθενοφόρο εφόσον υπάρχει τραυματισμός.

Δίνοντας τηλεφωνικώς ιατρικές και νομικές συμβουλές σχετικά με το ατύχημα.

ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ