Ασφάλεια Ζωής

Bancassurance

Ασφάλεια Ζωής

Καλύπτουμε τις τρέχουσες ή μελλοντικές οικονομικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν για την οικογένειά σου
σε περίπτωση απώλειας της ζωής σου. Με το πρόγραμμα ασφάλισης της Συνεταιριστικής φροντίζεις τους δικούς σου
ανθρώπους και τακτοποιείς το δάνειό σου σε περίπτωση ενός τόσο αιφνίδιου γεγονότος.

Παροχές

Αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων της οικογένειάς σου (στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, εφορία κ.λπ.).

Τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειάς σου.

Την κάλυψη του φόρου κληρονομιάς.

Την κάλυψη των συνεταίρων σου.

Πακέτα Ασφάλισης

Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής (Βασική Κάλυψη)

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Συμπληρωματική Κάλυψη)

*Σημειώνεται ότι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαθέτει το εν λόγω πακέτο ασφάλισης, ακόμα και για δανειολήπτες που προέρχονται και από άλλο δίκτυο τραπεζών.