Ενυπόθηκο

Bancassurance

Ενυπόθηκο

Προστάτεψε το κτίριο και το περιεχόμενό της κατοικίας σου (ενυπόθηκης ή μη) από αιφνίδια και
απρόβλεπτα γεγονότα όπως φωτιά, καιρικά φαινόμενα, κλοπή και σεισμό,
επιλέγοντας το πακέτο ασφάλισης που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες.

Τι καλύπτουμε

Καλύπτουμε το ύψος του δανείου που είναι υποθηκευμένο το ακίνητο, σε περίπτωση έλευσης καλυπτόμενου κινδύνου,
ορίζοντας ως πρώτο δικαιούχο την τράπεζα και απαλλάσσοντας τον δανειολήπτη από την υποχρέωση
αποπληρωμής μέρους ή όλου του δανείου.

Αξίζει την προσοχή σου

Παροχές

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των Δόσεων Δανείου μέχρι 1 ΕΤΟΣ, στην περίπτωση που έχει προκληθεί ζημιά στο ενυπόθηκο και δεν μπορείς να κατοικείς εκεί.

Πακέτα Ασφάλισης

Για αγορά κατοικίας με δάνειο

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Βασικό Ενισχυμένο Πλήρες SynetHome
Πυρκαϊά-Κεραυνός-Καπνός από φωτιά
Πυρκαϊά από δάσος, θάμνους, χόρτα
Ευρεία Έκρηξη
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πλημμύρα-Καταιγίδα-Θύελλα
Χιόνι –Χαλάζι
Διάρρηξη Σωληνώσεων
Θραύση Κρυστάλλων (έως € 2.000) (έως € 2.000) (έως € 1.000)
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικοδομής (έως € 1.000) (έως € 1.000) (έως € 3.000)
Κακόβουλες Ενέργειες
Στάσεις-Απεργίες-Οχλαγωγίες-Πολιτικές Ταραχές
Αστική Ευθύνη Πυρός-Έκρηξης-Ζημιών απο νερά (έως 20% με max € 10.000) (έως 20% με max € 10.000)
Αστική Ευθύνη Πυρός (έως € 15.000)
Κλοπή μετά από διάρρηξη/αναρίχηση
Ζημιές Κλέπτη στο Ασφαλιζόμενο κτίριο (έως € 2.000) (έως € 1.500)
Φωτιά & ζημιές από Σεισμό Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά
Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς
Κάλυψη εξόδων έκδοσης αδειών, μελετών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων.
Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης (καινούργιου) για την οικοδομή
Κάλυψη εξόδων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και απομάκρυνσης ερειπίων (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας) (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας) (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας) (έως 10% με max € 10.000 )
Κάλυψη περιεχομένου στη προσωρινή διεύθυνση
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων κεφαλαίων
Δωρεάν προστασία από την διακύμανση του πληθωρισμού κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης
Δόση Δανείου (όταν η προς ασφάλιση κατοικία είναι ενυπόθηκη) με ανώτατο όριο ευθύνης το 10% της ασφαλιζόμενης αξίας κτιρίου και με ανώτατο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση καλυπτομένης ζημιάς τους 12 μήνες.
Κάλυψη εξόδων μεταστέγασης (μέχρι το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 3,000 €)
Κάλυψη απώλειας ενοικίων (έως 12 μήνες και συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του κτιρίου)
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου ( με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το 3% της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 1,000 €)
Ιδίες Ζημιές στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης (έως € 3.000)
Πτώση Δένδρων, Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών στυλών
Παγετός
Ληστεία - Hold-up (έως € 500)
Όρος Προνοίας (έως 10%)

Για επαγγελματικό Δάνειο

Επειδή η ασφάλιση επαγγελματικού δανείου είναι άμεσα συσχετιζόμενη με τη φύση της εργασίας που κάνεις, αλλά των αναγκών που προκύπτουν από αυτή, σχεδιάζουμε από κοινού το πρόγραμμα ασφάλισης ειδικά για εσένα και την επιχείρησή σου.