Σκάφος

Περιουσία

Ασφάλιση Σκάφους

Απόλαυσε τη θάλασσα και τον ήλιο της Ελλάδας με το σκάφος σου και άφησε σε εμάς την κάλυψη και την ασφάλειά του.

Τι καλύπτουμε

Σωματικές Βλάβες

Υλικές Ζημίες

Θαλάσσια Ρύπανση

Πακέτα Ασφάλισης Σκάφους

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης – Καλύψεις: Σύμφωνα με τον νόμο 4256/2014, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων, κάθε ιδιοκτήτη ιδιωτικού ή επαγγελματικού μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής, από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος και για τα παρακάτω όρια ευθύνης:

Ιδιωτικά μηχανοκίνητα σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, ταχύπλοα σκάφη.

Θαλάσσια Μοτοποδήλατα – aqua scooter, mini cruiser, hover craft, sea beetle, sea bike, surf-jet, jet-ski.

Σωματικές βλάβες με όριο ευθύνης 500.000 €.

Υλικές ζημιές με όριο ευθύνης 150.000 €.

Θαλάσσια ρύπανση με όριο ευθύνης 150.000 € (ανώτατα όρια ευθύνης κατά ζημιογόνο γεγονός κατά τη διάρκεια της ασφάλισης).