Αστική Ευθύνη

Επιχείρηση

Αστική Ευθύνη

Για εσένα που δραστηριοποιείσαι επιχειρηματικά, δημιουργήσαμε ένα συμβόλαιο
σωματοφύλακα στις επαγγελματικές σου δράσεις.

Τι καλύπτουμε

Καλύπτουμε την αστική σου ευθύνη έναντι τρίτων για σωματική βλάβη, θάνατο ή/και υλική ζημιά που θα
προκληθεί σε τρίτους και οφείλονται αποκλειστικά σε δική σου πράξη ή παράλειψη.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Γενική Αστική Ευθύνη:

Καλύπτεται η ευθύνη σου που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία των χώρων και των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σου και τη χρήση των χώρων της από Τρίτους.

Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις όπως:

Ξενοδοχεία

Εστιατόρια

Εμπορικά Καταστήματα

Γραφεία

Αστική Ευθύνη Έργων:

Καλύπτεται η Ευθύνη σου σαν Εργολάβος ή Ιδιοκτήτης του Έργου κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικοδομικά, κατασκευαστικά και κοινωφελή έργα.

Αστική Ευθύνη Κυνηγών Μελών Κυνηγητικών Συλλόγων

Καλύπτεται η Αστική σου Ευθύνη σαν κυνηγού, εάν είσαι Μέλος Κυνηγητικού Συλλόγου, για σωματική βλάβη, θάνατο ή /και υλική ζημιά που θα προκαλέσεις σε τρίτους κατά τη διάρκεια και μόνο του κυνηγιού.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Εργοδοτική αστική ευθύνη

Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση

Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, από έκρηξη και διαρροή ύδατος

Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής

Διασταυρούμενη Ευθύνη

Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινούς Ωφελείας