Μεταφορές

Επιχείρηση

Μεταφορές

Σου προσφέρουμε πλήρη πακέτα κάλυψης κινδύνων, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες και παγκοσμίως αποδεκτές
ρήτρες του “Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου.

Τι καλύπτουμε

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική καλύπτει τους πολυάριθμους κινδύνους που απειλούν τα φορτία κατά τη μεταφορά τους από τον τόπο εκκίνησής τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους, όπως ατύχημα του μέσου μεταφοράς, κλοπή, θραύση, μη παράδοση του φορτίου, αλλοίωση λόγω βλάβης ψυκτικού μηχανήματος, τρομοκρατικές ενέργειες, παραμονή σε εκθεσιακούς χώρους, ζημιές από απεργούς, πολεμικές ενέργειες.

Παροχές

Έκδοση συμβολαίου και παραλαβή άμεσα

Ασφάλιση των απωλειών ή ζημιών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού

Πακέτα Ασφάλισης

Ανάλογα με τη φύση και τις ειδικές ανάγκες των φορτίων σου μπορείς να επιλέξεις έναν συνδυασμό από τις παρακάτω καλύψεις:

Πυρκαγιά ή έκρηξη
Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου
Ανατροπή ή εκτροχιασμός του χερσαίου μεταφορικού μέσου
Σύγκρουση του μεταφορικού μέσου, σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνός, αρπαγή φορτίου από τα κύματα εκβολή βρέξιμο

Επαφή με ξένες ουσίες ή με άλλα εμπορεύματα

Ζημιές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση

Κλοπή

Ελλείματα

Μη παράδοση του φορτίου

Θραύση

Σκουριά

Αλλοίωση λόγω βλάβης ψυκτικού μηχανήματος

Απεργίες

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Εξασφάλιση των εμπορευμάτων κατά παντός κινδύνου κατά την παραμονή τους σε Εκθεσιακούς και Αποθηκευτικούς χώρους, σε συνάρτηση με τη μεταφορά τους.

Πολεμικές ενέργειες