Οικονομική Ενημέρωση

Οικονομική Ενημέρωση

Δες τις κατάστασεις ισολογισμού και αποτελεσμάτων της εταιρίας μας, κάνοντας κλικ στα παρακάτω links.

Οικονομική Θέση

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Μέσα στη κρίση που βιώνει η χώρα μας, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διατηρώντας πάντα τις αρχές της αναλλοίωτες, την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της και την περιφερειακή υποστηρικτική πολιτική, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και μαζί με τους φίλους-μετόχους και συνεργάτες της από την υπόλοιπη Ευρώπη προετοιμάζονται για το επόμενο βήμα.

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική έχοντας σταθερές αξίες σε όλες τις σχέσεις της, την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, το ΣΕΒΑΣΜΟ, την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ και την ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, προσηλωμένη στο όραμά της και στην αποστολή της να ξεχωρίζει στην αγορά, στην εξυπηρέτηση των πελατών της, στοχεύει:
Στην Ανάπτυξη συνεργιών με όλες τις οργανώσεις του χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας
Στην Ανάπτυξη του Bancassurance
Στην Επαγγελματοποίηση των Συνεργατών της
Στην Εφαρμογή νέων προϊόντων και καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης των πελατών της.
Στην Αξιοποίηση της βοήθειας που της παρέχουν οι μεγάλοι Ευρωπαϊκοί σύμμαχοί της.
Στη Διατήρηση και Ενδυνάμωση μιας ξεχωριστής ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 2012 →

Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 2013 →

Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 2014 →