Ατύχημα

Ζωή

Ατύχημα

Με τη Συνεταιριστική πλάι σου μπορείς να παραμείνεις ψύχραιμος, ακόμα κι όταν η μέρα σου δεν ήταν τόσο καλή.

Τι καλύπτουμε

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα

Θα παραμείνουμε πλάι σου, καλύπτοντας τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που προκλήθηκαν από το ατύχημα, βάσει του πακέτου ασφάλισης που έχεις επιλέξει.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Το συμβόλαιό σου μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων που θα προκληθούν από τη νοσοκομειακή περίθαλψη, συνεπεία ατυχήματος.

Ανικανότητα

Η Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα είναι μία κάλυψη που μπορείς να επιλέξεις προκειμένου η Συνεταιριστική να σου εξασφαλίσει ένα εισόδημα στο εξής, σε περίπτωση έλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.

Παροχές

Με κεντρικό άξονα τις ανάγκες ομάδων που αφορούν οδηγούς, εργαζόμενους σε ελαιουργία, βαμβακοσυλλέκτες,
θεριζοαλωνιστές, ψεκαστές κ.λ.π.
σχεδίασε οικονομικά πακέτα με ιδιαίτερα προνομιακό τιμολόγιο:

1) ΘΑΝΑΤΟΣ από ατύχημα

2) ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχημα

3) ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ από ατύχημα σύμφωνα με τον πίνακα ανικανότητας

4) ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ από ατύχημα

5) ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ από ατύχημα

6) ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ από ατύχημα & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ από ατύχημα

7) Ειδικό πρόγραμμα πακέτου για την ασφάλιση Οικονομικών Μετανάστών