Δελτίο Τύπου – Οικονομικά μεγέθη χρήσης 2015

23/12/2017Δελτίο Τύπου – Οικονομικά μεγέθη χρήσης 2015Θετική εξέλιξη των μεγεθών της παρουσίασε στη χρήση 2015 η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, με παραγωγή 25,3 εκατ €, κέρδη ύψους 2 εκατ. €, ίδια κεφάλαια 25,7 εκατ. € και κάλυψη φερεγγυότητας solvency ΙΙ κατά 192%, συνεχίζοντας την υγιή αναπτυξιακή της πορεία.