ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

10/06/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας κοινοποιεί τη πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση - 2022. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf.