ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020

19/08/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2020Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας κοινοποιεί τη πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση - 2020. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf.