Επικαιροποιημένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επαναπιστοποίησης Διαμεσολαβητών Τομέα Α’ 2016

24/12/2017Επικαιροποιημένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Επαναπιστοποίησης Διαμεσολαβητών Τομέα Α’ 2016Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σου κοινοποιεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επαναπιστοποίηση των συνεργατών της για το έτος 2016 που αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους συνεργάτες που δεν πιστοποιήθηκαν από την Εταιρία μας στο έτος 2015.