ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019

24/06/2019ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2019Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας κοινοποιεί τη πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών» σε Τακτική Γενική Συνέλευση - 2019. Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf.