ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Α’ 2017

25/12/2017ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Α’ 2017Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σου κοινοποιεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των δια ζώσης εκπαιδεύσεων που θα διενεργηθούν στα γραφεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και αφορούν στην επαναπιστοποίηση των συνεργατών της στον Τομέα Α’ (Προϊόντα) για το έτος 2017.