ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Α' 2019

12/02/2019ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Α' 2019Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σου κοινοποιεί το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των δια ζώσης εκπαιδεύσεων που θα διενεργηθούν στα γραφεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής και αφορούν στην επαναπιστοποίηση των συνεργατών της στον Τομέα Α’ (Προϊόντα) για το έτος 2019.