Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών" σε Τακτική Γενική Συνέλευση

31/05/2018Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών" σε Τακτική Γενική ΣυνέλευσηΓια να δείτε την πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών" σε Τακτική Γενική Συνέλευση σε μορφή pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρόσκληση