Κατοικία

Περιουσία

Ασφάλιση Κατοικίας

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εδώ και 35 χρόνια μελετά τις πραγματικές σου ανάγκες, ώστε πάντα να σου παραδίδονται προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Σήμερα, σχεδίασε για όλους τα καινούργια και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ και με περισσότερες καλύψεις!

Πακέτα Ασφάλισης Κατοικίας

Τι καλύπτουμε

Κτίριο

Καλύπτουμε ζημιές στο κτίριο της κατοικίας σου (είτε είσαι ο ιδιοκτήτης είτε ο ενοικιαστής του ακινήτου) από καλυπτόμενο κίνδυνο και βάσει των όρων της σύμβασης.

Περιεχόμενο

Καλύπτουμε το περιεχόμενο της κατοικίας σου σε περίπτωση ζημιάς από καλυπτόμενο κίνδυνο, βάσει της αξίας του περιεχομένου που έχουμε συμφωνήσει.

Σε περίπτωση ζημίας, η Εταιρεία μας σου παρέχει άμεση εξυπηρέτηση με γρήγορες διαδικασίες αποζημιώσεων.

Όλα τα πακέτα ασφάλισης της Εταιρείας μας δίδονται σε όλες τις κατοικίες, είτε είναι ενυπόθηκες είτε όχι.

Ανταγωνιστικές τιμές.

Πλήρη κάλυψη από τους σημαντικότερους κινδύνους.

Απλοί και κατανοητοί όροι.

Αξίζει την προσοχή σου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Βασικό Ενισχυμένο Πλήρες SynetHome
Πυρκαϊά-Κεραυνός-Καπνός από φωτιά
Πυρκαϊά από δάσος, θάμνους, χόρτα
Ευρεία Έκρηξη
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πλημμύρα-Καταιγίδα-Θύελλα
Χιόνι –Χαλάζι
Διάρρηξη Σωληνώσεων
Θραύση Κρυστάλλων (έως € 2.000) (έως € 2.000) (έως € 1.000)
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικοδομής (έως € 1.000) (έως € 1.000) (έως € 3.000)
Κακόβουλες Ενέργειες
Στάσεις-Απεργίες-Οχλαγωγίες-Πολιτικές Ταραχές
Αστική Ευθύνη Πυρός-Έκρηξης-Ζημιών απο νερά (έως 20% με max € 10.000) (έως 20% με max € 10.000)
Αστική Ευθύνη Πυρός (έως € 15.000)
Κλοπή μετά από διάρρηξη/αναρίχηση
Ζημιές Κλέπτη στο Ασφαλιζόμενο κτίριο (έως € 2.000) (έως € 1.500)
Φωτιά & ζημιές από Σεισμό Προαιρετικά Προαιρετικά Προαιρετικά
Κάλυψη εξόδων πυρόσβεσης και περιορισμού της ζημιάς
Κάλυψη εξόδων έκδοσης αδειών, μελετών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων.
Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης (καινούργιου) για την οικοδομή
Κάλυψη εξόδων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και απομάκρυνσης ερειπίων (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας) (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας) (έως το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας) (έως 10% με max € 10.000 )
Κάλυψη περιεχομένου στη προσωρινή διεύθυνση
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των ασφαλιζομένων κεφαλαίων
Δωρεάν προστασία από την διακύμανση του πληθωρισμού κατά την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης
Δόση Δανείου (όταν η προς ασφάλιση κατοικία είναι ενυπόθηκη) με ανώτατο όριο ευθύνης το 10% της ασφαλιζόμενης αξίας κτιρίου και με ανώτατο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση καλυπτομένης ζημιάς τους 12 μήνες.
Κάλυψη εξόδων μεταστέγασης (μέχρι το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 3,000 €)
Κάλυψη απώλειας ενοικίων (έως 12 μήνες και συνολικό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το 5% της ασφαλιζόμενης αξίας του κτιρίου)
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου ( με ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας το 3% της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου με ανώτατο όριο αποζημίωσης το ποσό των 1,000 €)
Ιδίες Ζημιές στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης (έως € 3.000)
Πτώση Δένδρων, Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών στυλών
Παγετός
Ληστεία - Hold-up (έως € 500)
Όρος Προνοίας (έως 10%)