Synet Health

Ζωή
synet health

Synet Health

Κάποια πράγματα στη ζωή είναι ανεκτίμητα... Όχι όμως και τα ασφάλιστρα της νοσοκομειακής σου περίθαλψης. Επίλεξε τώρα το πρόγραμμα ασφάλισης Synet Health for All και συνέχισε να απολαμβάνεις ξέγνοιαστα τις χαρές της ζωής.

Πρόγραμμα Synet Health for All: Τι ασφαλίζει

90% κάλυψη του κόστους νοσηλείας έως 1.000 ευρώ ημερησίως

Χειρουργικές επεμβάσεις έως 7.000 ευρώ

Αποζημίωση σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό έως 80% των αναγνωρισμένων εξόδων 100%

Max ηλικία εισόδου 70 έτη

Χειρουργικές επεμβάσεις άνευ διανυκτέρευσης

Κάλυψη 100% του ποσού που επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος με την συμμετοχή άλλου φορέα

Κάλυψη Εκτάκτων/Επειγόντων Περιστατικών σε όλα τα συμβεβλημένα νοσοκομεία έως 500 ευρώ

Επιπλέον Προνόμια & Παροχές για νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία

Επίδoμα Νοσηλείας έως 500 ευρώ ημερησίως

Χειρουργικό Επίδομα έως 3.500 ευρώ για χειρουργικές επεμβάσεις με ή χωρίς διανυκτέρευση

Περιγραφή του Προγράμματος Synet Health

Η εταιρία καλύπτει τα έξοδα του ασφαλισμένου, αν από ατύχημα ή ασθένεια εισαχθεί για νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική στην Ελλάδα και το εξωτερικό και καταβάλλει επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικό, σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, μέχρι του ανωτάτου ποσού των 120.000,00 ευρώ κατ’ ασφαλιστικό έτος

Οι ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ καλύπτονται σε ποσοστό 90% και μέχρι του ανωτάτου ποσού των 400,00 ευρώ ημερησίως.

Σε περίπτωση νοσηλείας στη ΜΑΦ το ανώτατο ποσό ορίζεται σε 500,00 ευρώ ημερησίως.

Σε περίπτωση νοσηλείας στη ΜΕΘ το ανώτατο ποσό ορίζεται σε 1.000,00 ευρώ ημερησίως για τις πρώτες 3 ημέρες και σε 600 ευρώ ημερησίως από την 4η ημέρα και μετά.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια νοσηλείας αντί των εξόδων νοσηλείας ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται για τη χειρουργική επέμβαση ως κάτωθι:

Οι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ καλύπτονται σε ποσοστό 90% και μέχρι του ανωτάτου ποσού αποζημίωσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης:

Βαρύτητα επέμβασης Ανώτατο ποσό αποζημίωσης
Πολύ μικρές 300,00 €
Μικρές 700,00 €
Μεσαίες 1.500,00 €
Μεγάλες 2.500,00 €
Βαριές 3.500,00 €
Εξαιρετικά Βαριές 4.500,00 €
Ειδικές 7.000,00 €

Οι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ που δε χρειάζονται νοσηλεία καλύπτονται ως εξής, αφού αφαιρεθεί το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου (90% κάλυψη).

  • Οι ενδοσκοπήσεις του πεπτικού (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, πολυπεκτομή), οι μικροεπεμβάσεις για την αφαίρεση δερματικών βλαβών, οι απλές λήψεις βιοψιών, σπινθηρογραφήματα, αγγειογραφίες, ανατάξεις τραυμάτων, αποζημιώνονται με ανώτατο όριο τα 400,00 ευρώ.
  • Οι ενδοσκοπήσεις ουροποιητικού, αναπνευστικού και η τυχόν λήψη βιοψιών αποζημιώνονται με ανώτατο όριο τα 1.000,00 ευρώ.
  • Οι καρδιολογικές, ενδοαγγειακές και οι νευροακτινολογικές επεμβατικές πράξεις αποζημιώνονται με ανώτατο όριο τα 2.500,00 ευρώ.
  • Λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν διανυκτέρευση αποζημιώνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ καλύπτονται σε ποσοστό 90% τα καταβληθέντα έξοδα με ανώτατο όριο τα 400,00 ευρώ ανά συνεδρία σε ιδιωτικό νοσοκομείο ενώ σε δημόσιο νοσοκομείο καταβάλλεται επίδομα 200,00 ευρώ ανά συνεδρία.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ σε ποσοστό 90% και μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ

ΕΚΤΑΚΤΑ /επείγοντα περιστατικά, μόνο σε ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ καλύπτονται σε ποσοστό 100% με ανώτατο όριο τα 500,00 ευρώ. (η κάλυψη ισχύει μόνο για την Ελλάδα).

Σε Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Aπευθείας κάλυψη

Σε μη Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Η αποζημίωση μετά την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών θα καταβάλλεται απολογιστικά.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ σε χώρες της Ευρώπης καλύπτουμε τo 80% και τo 70% σε ΗΠΑ ή Καναδά.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (η κάλυψη ισχύει μόνο για την Ελλάδα).

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Καταβάλλεται από τη δεύτερη (2η) ημέρα νοσηλείας 200,00 ευρώ/ημέρα,

στη ΜΑΦ ποσό των 250 Ευρώ/ημέρα και

στη ΜΕΘ στο ποσό των 500 Ευρώ/ημέρα, για τις πρώτες 3 ημέρες και σε 300 ευρώ/ημέρα από την 4η ημέρα και μετά.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση δίνεται αντί του επιδόματος νοσηλείας χειρουργικό επίδομα ως κάτωθι :

ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

η εταιρία θα καταβάλει χειρουργικό επίδομα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

Βαρύτητα επέμβασης Χειρουργικό επίδομα
Πολύ μικρές 150,00 €
Μικρές 350,00 €
Μεσαίες 750,00 €
Μεγάλες 1.250,00 €
Βαριές 1.750,00 €
Εξαιρετικά Βαριές 2.250,00 €
Ειδικές 3.500,00 €

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ–ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ)

Η κάλυψη ισχύει μόνο για την Ελλάδα

Kαλύπτεται συνολικά η κάθε ημέρα νοσηλείας έως 200,00 ευρώ, με ανώτατο όριο τις 45 ημέρες ανά περίπτωση.

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Η κάλυψη ισχύει μόνο για την Ελλάδα

Η κάλυψη ισχύει μετά από 12 χρόνια συνεχούς ασφάλισης και καλύπτει τον ασφαλισμένο για 24 μήνες με 800,00 ευρώ μηνιαίως. Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει τη νοσηλεία κατ’ οίκον όταν είναι εφικτό. Η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει τα καταβληθέντα έξοδα της νοσηλείας κατ’ οίκον έως 800,00 ευρώ μηνιαίως και για 24 μήνες.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Το παρόν προσάρτημα δίνεται σε άτομα ηλικίας από 1 μηνός ως 70 ετών και η ισχύς του προσαρτήματος είναι ΕΤΗΣΙΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, προτείνουμε πριν από κάθε νοσηλεία να επικοινωνείτε απευθείας με τη Γραμμή Υγείας στο τηλέφωνο 210 6288063 από σταθερό ή κινητό.

Διαβάστε περισσότερα
arrow