Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

Να γνωστοποιήσετε εγγράφως στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας τη νέα σας διεύθυνση.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή στείλτε μας e-mail στο info@syneteristiki.gr.

Αυτοκίνητα

Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε ασφαλίσει το όχημά σας και να επεκτείνετε την ασφάλισή σας και για το εξωτερικό.

Είναι απαραίτητη η έκδοση της Πράσινης κάρτας αν ταξιδέψω στο εξωτερικό;

Παρά το ότι για τις χώρες του Ε.Ο.Χ. (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) η πράσινη κάρτα δεν είναι υποχρεωτική, σας συμβουλεύουμε να ζητάτε πάντα την έκδοσή της.

Πόσο κοστίζει η πράσινη κάρτα και ποιες καλύψεις μου παρέχει;

Η κάρτα χορηγείται δωρεάν και σας καλύπτει για την Αστική σας ευθύνη προς τρίτους, δηλαδή για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία του οχήματος σε άλλο κράτος. Όλες οι άλλες καλύψεις του Ασφαλιστηρίου σας, εκτός της Οδικής Βοήθειας, δεν ισχύουν στο εξωτερικό.

Για τις καλύψεις «Μερικής-Ολικής Κλοπής» και τη «Μικτή», η minimum αξία οχήματος πρέπει να είναι 6.000 ευρώ.

Θα πρέπει:

να γίνει μήνυση κατ’ αγνώστου στην Οικεία Αστυνομική Αρχή

να ενημερωθεί η εταιρία με αναγγελία κλοπής.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία Κλοπής υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βρεθεί το όχημα σε αυτό το διάστημα.

Θα πρέπει να απευθυνθείτε για αποζημίωση στο Επικουρικό Κεφάλαιο (τηλ: 210-3327400, διεύθυνση: Υπατίας 5, Αθήνα). Αν όμως εκτιμάτε ότι οι υλικές ζημιές σας είναι μικρότερες των 6.500 ευρώ, μπορείτε να αποζημιωθείτε με τη διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού από την εταιρία μας, μόνο όμως αν έχετε στο συμβόλαιό σας συμπεριλάβει και την «Κάλυψη Υλικών ζημιών από Ανασφάλιστο», η οποία παρέχεται με πολύ χαμηλό κόστος.

Ναι, με πρόσθετη Πράξη, εκτός από τις καλύψεις Μερικής, Ολικής Κλοπής και Ιδίων Ζημιών, για τις οποίες απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος, και Θραύσης Κρυστάλλων που μπορεί να προστεθεί μόνο στην ανανέωση του Συμβολαίου.

Σε περίπτωση που προκαλέσετε μέχρι και δύο ατυχήματα μέσα σε ένα ασφαλιστικό έτος, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στα ασφάλιστρα λόγω της κάλυψης “Bonus Malus”. Αν προκαλέσετε πάνω από δύο, τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν λόγω της αύξησης της κατηγορίας Bonus Malus.

Εντός Ελλάδος:

1) Την επιτόπια επισκευή του οχήματος.
2) Την επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος βρεθεί εκτός αυτού.
3) Τη μεταφορά του οχήματος σε τοπικό συνεργείο για επισκευή.
4) Τη μεταφορά του οχήματος και των επιβαινόντων στη μόνιμη κατοικία του ασφαλισμένου.
5) Την παραμονή των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο (κάλυψη δαπάνης 75 € κατ’ ανώτατο όριο).

Εκτός Ελλάδος:
1) Eπιτόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του καλυπτόμενου αυτ/του σε τοπικό συνεργείο
2) Επαναπατρισμό του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
3) Κάλυψη εξόδων επιστροφής των επιβαινόντων από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής τους (κάλυψη δαπάνης 300 € κατ’ ανώτατο όριο).

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, όταν υπάρχει σύγκρουση με ένα ή περισσότερα οχήματα, ανεξάρτητα από το εάν ευθύνεται ο ασφαλισμένος μας ή όχι, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπλεκόμενα οχήματα βρίσκονται στον τόπο του ατυχήματος, μπορείτε να καλέσετε το 1158 ώστε να έρθει ο συνεργάτης στον τόπο του ατυχήματος για:
1) Επιβεβαίωση και καταγραφή των αναγκαίων στοιχείων.
2) Λήψη φωτογραφιών.
3) Επιτόπια συμπλήρωση Δήλωσης Ατυχήματος.
4) Βοήθεια συμπλήρωσης του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.
5) Κλήση σε τροχαία ή ασθενοφόρο εφόσον υπάρχει τραυματισμός.

Η Συν/κη Ασφαλιστική, πάντα κοντά στον Αγρότη, έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά προνομιακό προϊόν, το “ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 305”, με πολύ χαμηλά ετήσια ασφάλιστρα. Επιπρόσθετα, για τους ήδη πελάτες της εταιρίας μας, οι οποίοι είναι κάτοχοι τρακτέρ, προσφέρονται πολύ σημαντικές εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων.

Πρόταση Ασφάλισης

Προσωρινό σήμα (αν έχει εκδοθεί)

Φωτοαντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας & Διπλώματος Οδήγησης

Προηγούμενο ασφαλιστήριο ή βεβαίωση Bonus Malus.Για τις καλύψεις Κλοπής και ιδίων ζημιών, χρειάζονται επιπλέον:

Φωτογραφίες του Αυτοκινήτου

Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς του – αν είναι καινούργιο

Πραγματογνωμοσύνη του αυτοκινήτου

Η Συν/κη Ασφαλιστική, δείχνει με κάθε τρόπο το σεβασμό της στον πελάτη βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα την άμεση αποζημίωση με ταχείες διαδικασίες. Καθορίζεται ραντεβού τηλεφωνικά για τον διακανονισμό της ζημιάς σε χρόνο που εξυπηρετεί τον πελάτη και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αποζημίωση δίνεται εντός 5 ημερών.

Α) Να τηλεφωνήσω στη Φροντίδα Ατυχήματος Autohelp, στο 1158, για να έλθει στο τόπο του ατυχήματος ειδικός συνεργάτης προκειμένου να βοηθήσει στη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή φιλικού διακανονισμού, να φωτογραφήσει τα αυτοκίνητα κτλ.
Β) Να ειδοποιήσω την Αστυνομική Αρχή για καταγραφή του συμβάντος.
Γ) Αν δεν γίνει χρήση της Φροντίδας Ατυχήματος, να ειδοποιήσω την εταιρία για το συμβάν εντός 8 ημερών.

Η Νομική Προστασία δεν έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα. Καλύπτει το κόστος για να διεκδικήσει ο κάθε ασφαλισμένος την αποζημίωσή του σε περίπτωση ζημιάς είτε μέσω εξώδικης λύσης της διαφοράς είτε μέσω δικαστικής προσφυγής.

Πυρός

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει τρία προνομιακά προγράμματα, το «Βασικό», το «Ενισχυμένο» και το «Πλήρες» ειδικά σχεδιασμένα για να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες σας και με ιδιαιτέρως οικονομικά ασφάλιστρα.

Όχι, ο σεισμός είναι μια ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ κάλυψη και μπορεί συμπληρωματικά να προστεθεί σε όλα μας τα πακέτα.

α) Η ανέγερση της οικοδομής ή οι προσθήκες της πρέπει να έχουν γίνει με νόμιμη οικοδομική άδεια, β) Η ημερομηνία της αρχικής οικοδομικής άδειας πρέπει να είναι από το 1960 και μετά, γ) Να μην υπάρχουν ζημιές από προηγούμενο σεισμό.

Έχουμε δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την ασφάλιση των ενυπόθηκων κατοικιών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη του σεισμού με πολύ ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Να έρθετε σε επικοινωνία με τον ασφαλιστή σας ή με την εταιρία μας, ώστε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της Αίτησης Ασφάλισης κατοικίας ή Επαγγελματικής στέγης.

Πρέπει να ειδοποιήσετε άμεσα και εγγράφως για το ζημιογόνο γεγονός την εταιρία μέσω του ασφαλιστή σας ή απευθείας και να μην προβείτε σε καμία αλλαγή της πραγματικής κατάστασης του ασφαλισμένου χώρου μετά τη ζημιά, ώστε να μπορέσει ο πραγματογνώμονας να επιθεωρήσει και να την εκτιμήσει. Σε περίπτωση κλοπής, πρέπει να καλέσετε την Αστυνομία και να γίνει δήλωση.

Ναι, με διαφορετικές, όμως, προϋποθέσεις από εκείνες της κύριας κατοικίας (διαφορετικές απαλλαγές και εξαιρέσεις).

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντικείμενα αξίας άνω των 1000 ευρώ το ένα, θα πρέπει λεπτομερώς να αναγράφονται στην αίτηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ασφάλιση. Υπάρχουν όμως και αντικείμενα που εξαιρούνται από την ασφάλιση όπως κοσμήματα, νομίσματα, αντίκες, πολύτιμοι λίθοι, έγγραφα κλπ.

Η εταιρία πρέπει να ενημερώνεται απευθείας ή μέσω του ασφαλιστή σας για την οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση που γίνεται, προκειμένου να είστε σωστά ασφαλισμένοι.

Ζωής

Με τα νοσοκομειακά προγράμματα μπορούν να ασφαλιστούν άτομα ηλικίας ενός(1) μηνός έως εξήντα (60) ετών. Για την κάλυψη ισόβιων Νοσοκομειακών προγραμμάτων απαιτείται Βασική ασφάλεια ζωής ΙΣΟΒΙΑΣ διάρκειας.

Καταβάλλεται επίδομα τοκετού στα δύο από τα τρία προσφερόμενα προγράμματά μας, στην Υπερευρεία και στη Super Νοσοκομειακή περίθαλψη, μετά την πάροδο 24 μηνών από την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την επαναφορά του σε ισχύ. Το επίδομα της Super μάλιστα, είναι από τα υψηλότερα της ασφαλιστικής αγοράς.

Εισιτήριο – Εξιτήριο του Μαιευτηρίου που να αναφέρονται οι ημερομηνίες εισόδου – εξόδου.

Βεβαίωση του Μαιευτηρίου στην οποία να αναγράφεται αν πρόκειται για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση στο συμβόλαιο (π.χ. αλλαγή δικαιούχου, επαγγέλματος, τρόπου πληρωμής κλπ.) χρειαζόμαστε συμπλήρωση «ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» η οποία θα φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου και του συμβαλλομένου και πρέπει να αποστέλλεται στην εταιρία εντός 30 ημερών.
Στην «ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» σημειώνονται ΜΟΝΟ οι αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Οι αιτήσεις τροποποίησης που αφορούν αλλαγές στις Συμπληρωματικές Παροχές πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον 2 μήνες πριν από την ανανέωση του συμβολαίου.
Τέλος ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ ότι στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο δεν αλλάζουν δύο πράγματα :
α) ο ασφαλισμένος και
β) η ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Όλα τα προγράμματα καταβάλλουν την αποζημίωση απολογιστικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να διακανονιστεί η αποζημίωση. Στη συνέχεια αποστέλλεται η σχετική επιταγή την οποία παραλαμβάνει ο ασφαλισμένος από τον ασφαλιστικό του σύμβουλο.

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1) Γραπτή Δήλωση με λεπτομερή περιγραφή για το είδος και τις συνθήκες του ατυxήματος ή ασθενείας. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας.
Σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η Εταιρία και να ακολουθήσει η δήλωση, οπωσδήποτε όμως πριν τη λήξη της ανικανότητας ή της ασθενείας.
2) Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού.
3) Πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής του γιατρού για κάθε επίσκεψη στο όνομα του ασφαλισμένου ή του εξαρτωμένου μέλους. Θα πρέπει οι αποδείξεις να γράφουν την ακριβή αιτία της επισκέψεως.
4) Παραπεμπτικά σημειώματα των γιατρών στο όνομα του ασφαλισμένου ή του εξαρτωμένου μέλους και πρωτότυπες αποδείξεις μικροβιολόγων, ακτινολόγων κ.λ.π.
5) Για την αγορά φαρμάκων, ονομαστική συνταγή από το γιατρό και πρωτότυπες (ονομαστικές) αποδείξεις πληρωμής των φαρμάκων όπου θα αναγράφεται αναλυτικά η αξία των. Στο πίσω μέρος των αποδείξεων θα πρέπει να επικολλώνται τα κουπόνια που υπάρχουν πάνω στα κουτιά των φαρμάκων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1) Γραπτή Δήλωση με λεπτομερή περιγραφή για το είδος και τις συνθήκες του ατυxήματος ή ασθενείας. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας.
2) Σε περίπτωση κωλύματος μπορεί να ειδοποιηθεί τηλεφωνικά η Εταιρία και να ακολουθήσει η δήλωση, οπωσδήποτε όμως πριν την λήξη της ανικανότητας ή της ασθενείας.
3) Λεπτομερές ιστορικό, κλινικές παρατηρήσεις, πρακτικό χειρουργείου και πλήρη διάγνωση περί της ασθενείας ή του ατυxήματος για το οποίο νοσηλεύτηκε ο ασφαλιζόμενος (μπορεί να ζητηθούν και οι εξετάσεις που έγιναν στο Νοσοκομείο ή άλλες διευκρινίσεις).
4) Εισιτήριο-Εξιτήριο του Νοσοκομείου που να αναφέρονται οι ημερομηνίες εισόδου-εξόδου από αυτό, καθώς και πρωτότυπα τιμολόγια-αποδείξεις δαπανών νοσηλείας.
5) Βιβλιάριο Υγείας του ασφαλισμένου.

Σημειώνεται ότι η εταιρία προκειμένου να εξετάσει το αίτημα αποζημίωσης και ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να ζητήσει επιπλέον των παραπάνω.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσκομίσετε στην εταιρία:
1) Πρωτότυπο εκκαθαριστικό από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα όπου θα αναγράφεται η υποβληθείσα δαπάνη και αναλυτικά η αποζημιωθείσα.
2) Φωτοτυπίες των δαπανών που υποβλήθηκαν καθώς επίσης ιατρικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά εξετάσεων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα των Νοσοκομειακών μας Προγραμμάτων είναι ότι δεν έχουν κανένα περιορισμό σε συμβεβλημένα Νοσοκομεία ή Κλινικές και ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει για τη νοσηλεία του όποιο νοσηλευτικό ίδρυμα επιθυμεί ο ίδιος.

Επενδυτικά Προϊόντα

Είναι ένα πρωτοποριακό αποταμιευτικό κι επενδυτικό πρόγραμμα, μοναδικό στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά όπου μπορείτε να αποταμιεύετε τα χρήματα σας με ασύγκριτα πλεονεκτήματα, σε σχέση με άλλες μορφές κατάθεσης και χωρίς κανένα ρίσκο. Είναι ταυτόχρονα μια Βασική Ασφάλεια Ζωής, αφού μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις συμπληρωματικές καλύψεις δημιουργώντας ένα πλήρες πρόγραμμα εξασφάλισης.

Όχι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κατάσταση υγείας και επάγγελμα.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν οι Συμβαλλόμενοι, επενδύονται από την Εταιρία από την (3η) ημέρα της κατάθεσής τους με ένα εγγυημένο επιτόκιο, που είναι σταθερό σε κάθε οικονομική χρήση (01/01 έως 31/12). Το εγγυημένο επιτόκιο γνωστοποιείται από την Εταιρία στο Συμβαλλόμενο κάθε Ιανουάριο, ενώ για την πρώτη έκδοση δίνεται μαζί με το συμβόλαιο.

Βεβαίως, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε έκτακτες καταβολές κατά τη διάρκεια του συμβολαίου υπό την προϋπόθεση να μην είναι το ποσό μικρότερο των 90 ευρώ στο «Εφάπαξ Καταβολών» Πρόγραμμα και των 60 ευρώ στο Πρόγραμμα «Περιοδικών Καταβολών».

Αν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα της εφάπαξ καταβολής, μπορεί να γίνει ολική ή μερική εξαγορά ΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΗ από την επόμενη κιόλας μέρα, πράγμα που είναι ιδιαιτέρως πρωτοποριακό. Αν έχει επιλεγεί πρόγραμμα περιοδικών καταβολών μπορείτε από τον τρίτο κιόλας χρόνο να πραγματοποιήσετε ολική ή μερική εξαγορά άμεσα και χωρίς καμία ποινή. Παρόλαυτά, αν εκτάκτως χρειαστεί να αποσύρετε το ποσό νωρίτερα, τότε στο πρώτο έτος δεν επιτρέπεται ολική ή μερική εξαγορά ενώ στο δεύτερο ή τρίτο έτος παρακρατείται το 3%.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΡΙΣΚΟ. Σας παρέχεται η πληρέστερη διασφάλιση αποταμίευσης-επένδυσης με την εγγύηση της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ και των μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών οργανώσεων-μετόχων της (UNIPOL, MACIF, P&V, EURESA)
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Προσφέρει από τα υψηλότερα ετήσια, εγγυημένα και αφορολόγητα επιτόκια της αγοράς.
ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΕΙΣ : Κάθε χρόνο η εταιρία επιτυγχάνει ακόμα υψηλότερο επιτόκιο απόδοσης πέραν του εγγυημένου, έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση για τις καταθέσεις των πελατών μας.
ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ : Δικαίωμα απαλλαγής από το φορολογητέο ετήσιο εισόδημα του ασφαλισμένου μας μέχρι 1.200 €. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα όποτε έχετε τη δυνατότητα και όποτε το επιθυμείτε, όπως ακριβώς θα κάνατε με ένα τραπεζικό λογαριασμό.
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Αν για κάποια έκτακτη ανάγκη σας χρειαστείτε χρήματα μπορείτε να ρευστοποιήσετε. ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: δηλαδή με καλύψεις ατυχημάτων, ανικανοτήτων & νοσοκομειακών, δημιουργώντας ένα πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα ΙΣΟΒΙΑΣ διάρκειας εφόσον ζητηθεί, έτσι ώστε παράλληλα με την κατάθεσή σας να εξασφαλίσετε τον εαυτό σας αλλά και την οικογένειά σας σε περίπτωση ατυχήματος και ασθένειας.