Ατομικά και Ομαδικά

Ζωή

Ατομικά & Ομαδικά

Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική εκτιμούμε ότι μας εμπιστεύεστε ό,τι πολυτιμότερο έχετε… Την ζωή!

Τι καλύπτουμε

Την Ζωή

Σου παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος κλασσικών προγραμμάτων ασφάλισης ζωής βάσει των αναγκών σου και των προτεραιοτήτων σου

Την Υγεία

Τα νοσοκομειακά μας προγράμματα είναι για σένα, γιατί θα σου καλύψουν κάθε σου ανάγκη, αναλόγως του προγράμματος που θα σχεδιάσουμε μαζί.

Το εισόδημα

Μπορούμε να προστατέψουμε το εισόδημά σου και την οικονομική δυνατότητα που έχεις σήμερα, σε περίπτωση έλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.

Παροχές

Σταθερά ασφάλιστρα κάθε χρόνο χωρίς αναπροσαρμογή μέχρι και 10 έτη

Ελεύθερη επιλογή του Νοσοκομείου για τον ασφαλισμένο

Χωρίς «πλαφόν»στις αμοιβές γιατρών, αναισθησιολόγων κ.τ.λ.

Αποζημίωση ασφαλισμένου εντός 10 ημερών

Το πιο συμφέρονασφάλιστρο για τον πελάτη αλλά και όλη την οικογένεια

Δωρεάνασφάλιση του 3ου τέκνου

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας ή Χειρουργικό Επίδομα, για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο

Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας εφόσον τα έξοδα νοσηλείας καλύφθηκαν από άλλο φορέα κρατικό ή ιδιωτικό

Σαν βασική κάλυψη έχουν την ασφάλιση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και μπορούν να
συμπληρωθούν με μία σειρά προαιρετικών καλύψεων όπως:

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια

Θάνατος ή Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα

Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια

Κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Κάλυψη νοσηλείας σε νοσοκομείο, με την καταβολή ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας και χειρουργικού επιδόματος

Κάλυψη εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης